Čiastka č. 20/1985 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl 01.09.1985
70/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 1000 Kčs 30.08.1985
71/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 1000 Kčs 30.08.1985