Čiastka č. 1/1985 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 125. výročiu narodenia Martina Kukučína 15.02.1985
4/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Majstrovstvám sveta a Európy v ľadovom hokeji 15.02.1985
5/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov 15.02.1985
6/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch 01.03.1985