Vyhláška č. 4/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Majstrovstvám sveta a Európy v ľadovom hokeji

Čiastka 1/1985
Platnosť od 31.01.1985 do29.09.2000
Účinnosť od 15.02.1985 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

4

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 4. januára 1985

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Majstrovstvám sveta a Európy v ľadovom hokeji

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta a Európy v ľadovom hokeji 1985 v Prahe sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „Kčs 100“.

(2) Na rube stokorunáka je postava útočiaceho hokejistu a rozdelený opis „MISTROVSTVÍ SVĚTA A EVROPY V LEDNÍM HOKEJI“ a vľavo uprostred vo dvoch riadkoch „PRAHA 1985“.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je národný umelec Ján Kulich, iniciálky jeho mena „J.K“ sú uprostred dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februárom 1985.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Obrázok