Čiastka č. 34/1982 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
160/1982 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1983 01.01.1983
161/1982 Zb. Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu 01.01.1983
162/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov obyvateľstva 01.01.1983
163/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu 01.01.1983