Čiastka č. 12/1982 Zb.

Vydaná dňa: 14.06.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
60/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobu z povolania 14.06.1982
61/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o určených technických zariadeniach 01.07.1982
62/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 01.07.1982
63/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva 29.06.1982
64/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky 29.06.1982
65/1982 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby