Čiastka č. 33/1980 Zb.

Vydaná dňa: 14.10.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
135/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa vydáva Poriadok Poštovej novinovej služby 01.01.1981
136/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 29.10.1980
138/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl 01.11.1980