Čiastka č. 26/1980 Zb.

Vydaná dňa: 22.08.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
103/1980 Zb. Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky 06.09.1980
104/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách 01.09.1980
105/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy) 01.09.1980
106/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl 01.09.1980