Čiastka č. 20/1979 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky 14.09.1979
99/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o sústave osobitných určených odborov
100/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o sústave osobitných učebných odborov 01.09.1979