Čiastka č. 8/1978 Zb.

Vydaná dňa: 25.04.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon) 01.07.1978
37/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky 01.07.1978
38/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 10.05.1978
39/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci na československo-maďarských štátnych hraniciach 10.05.1978