Čiastka č. 34/1978 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
151/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií 01.01.1979
152/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb 01.01.1979
154/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 01.04.1979
155/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby 29.12.1978