Čiastka č. 30/1978 Zb.

Vydaná dňa: 03.11.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
128/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú 01.01.1979
129/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov 18.11.1978
130/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru 18.11.1978
131/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, včítane diplomatických zástupcov 18.11.1978
132/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách 18.11.1978
133/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy 03.11.1978