Čiastka č. 23/1978 Zb.

Vydaná dňa: 05.09.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.)
101/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1978 02.10.1978
102/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. výročiu úmrtia Karola IV. 02.10.1978
103/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách 01.10.1978