Vyhláška č. 101/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1978

Čiastka 23/1978
Platnosť od 05.09.1978 do14.10.1993
Účinnosť od 02.10.1978 do14.10.1993
Zrušený 211/1993 Z. z.

101

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 4. septembra 1978

o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1978

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

Dňom 2. októbra 1978 sa vydávajú do obehu mince po 50 halieroch vzoru 1978 (ďalej len „päťdesiathalierniky“).

§ 2

(1) Päťdesiathalierniky sa razia z mediniklu v zložení 80 dielov medi a 20 dielov niklu. Hmotnosť päťdesiathaliernika je 3,2 g. Priemer päťdesiathaliernika je 20,8 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

(2) Pri razbe päťdesiathaliernika je povolená odchýlka v hmotnosti hore i dole 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.

(3) Na líci päťdesiathaliernika je štátny znak Československej socialistickej republiky, v opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Rok výroby je uvedený pod štátnym znakom dole.

(4) Na rube päťdesiathaliernika je označenie hodnoty veľkým číslom „50“ a písmenom „h“ pod ním. Uprostred nad označením hodnoty je päťcípa hviezda. Značka autora návrhu akademického sochára Františka Davida „D“ je umiestnená vpravo od písmena „h“ tesne pod číslicou „0“.

§ 3

Mince po 50 halieroch vzoru 1963 zostávajú naďalej dočasne v obehu.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. októbrom 1978.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Obrázok 01