Čiastka č. 8/1977 Zb.

Vydaná dňa: 15.04.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1977 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác 01.05.1977
28/1977 Zb. Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o evidencii a kontrole jadrových materiálov 01.06.1977
29/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky 30.04.1977
30/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky 30.04.1977