Čiastka č. 20/1974 Zb.

Vydaná dňa: 16.11.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat 01.01.1975
110/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami 01.01.1975
111/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975 01.01.1975
112/1974 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb