Čiastka č. 9/1973 Zb.

Vydaná dňa: 30.03.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky 30.03.1973
25/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly 30.03.1973
26/1973 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov 01.04.1973