Vyhláška č. 26/1973 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov

Čiastka 9/1973
Platnosť od 30.03.1973
Účinnosť od 01.04.1973

OBSAH

26

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 27. marca 1973

o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:


§ 1

Účinnosť vyhlášky hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 104/1970 Zb. o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov sa predlžuje do 31. decembra 1973.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1973.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.