Čiastka č. 6/1973 Zb.

Vydaná dňa: 26.02.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 13.03.1973
12/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami 01.03.1973
13/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Čadci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa 26.02.1973