Čiastka č. 7/1971 Zb.

Vydaná dňa: 01.04.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/1971 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky 01.04.1971
21/1971 Zb. Zákon o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií 01.04.1971
22/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad 01.04.1971
23/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 20 Kčs 01.04.1971
24/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní bankoviek po 20 Kčs 01.04.1971