Čiastka č. 28/1971 Zb.

Vydaná dňa: 20.10.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
101/1971 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975 (zákon o piatom päťročnom pláne) 20.10.1971
102/1971 Zb. Zákon o ochrane štátneho tajomstva 01.01.1972
103/1971 Zb. Zákon o ľudovej kontrole 20.10.1971
104/1971 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov 01.11.1971