Čiastka č. 20/1971 Zb.

Vydaná dňa: 13.08.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/1971 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe
67/1971 Zb. Vyhláška ministra priemyslu Českej socialistickej republiky o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovaní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
70/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb