Čiastka č. 16/1970 Zb.

Vydaná dňa: 04.06.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1970 Zb. Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov 04.06.1970
53/1970 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
54/1970 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o registri trestov 04.06.1970
55/1970 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970 04.06.1970