Čiastka č. 25/1969 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1969 Zb. Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii. 30.06.1969
66/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre ceny o zmene váhových skupín jatočných ošípaných 01.07.1969
67/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov 01.07.1969