Čiastka č. 48/1967 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o prehĺbení hmotnej zainteresovanosti a zodpovednosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií 01.01.1968
132/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení mladistvých nastupujúcich po skončení povinnej školskej dochádzky priamo do pracovného pomeru 01.01.1968
133/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu 01.01.1968
134/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb. 01.01.1968