Čiastka č. 45/1967 Zb.

Vydaná dňa: 21.12.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
119/1967 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa predlžuje účinnosť úprav niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov 01.01.1968
120/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku hospodárskych zmlúv v cestnej a vodnej nákladnej doprave. 01.01.1968
121/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia 01.01.1968
122/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu 01.01.1968