Čiastka č. 3/1967 Zb.

Vydaná dňa: 15.02.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1967 Zb. Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Pieninského národného parku 01.01.1967
6/1967 Zb. Vyhláška predsedu vlády ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v odvode poistného nemocenského poistenia 02.03.1967
7/1967 Zb. Vyhláška Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady 01.01.1967