Čiastka č. 20/1967 Zb.

Vydaná dňa: 31.05.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1967 Zb. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1967 01.01.1967
51/1967 Zb. Zákon, ktorým sa mení § 31 zákona č. 183/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia 31.05.1967
52/1967 Zb. Vládna vyhláška, ktorou sa zrušuje vládna vyhláška č. 120/1964 Zb. o úprave dôchodkov niektorých osôb 31.05.1967
54/1967 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie obvodné národné výbory v kraji ako stavebné úrady 26.04.1967