Vyhláška č. 52/1967 Zb.Vládna vyhláška, ktorou sa zrušuje vládna vyhláška č. 120/1964 Zb. o úprave dôchodkov niektorých osôb

Čiastka 20/1967
Platnosť od 31.05.1967
Účinnosť od 31.05.1967

OBSAH

52

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 15. mája 1967,

ktorou sa zrušuje vládna vyhláška č. 120/1964 Zb. o úprave dôchodkov niektorých osôb

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 141 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 142 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov:


§ 1

Vládna vyhláška č. 120/1964 Zb. o úprave dôchodkov niektorých osôb sa zrušuje.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.