Čiastka č. 15/1967 Zb.

Vydaná dňa: 26.04.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1967 Zb. Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií, stredných odborných a odborných škôl 01.05.1967
39/1967 Zb. Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok) na Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 26.04.1967
40/1967 Zb. Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o spätnom priznávaní titulov Vysokou školu politickou Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 26.04.1967
41/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok). 26.04.1967