Čiastka č. 9/1966 Zb.

Vydaná dňa: 26.04.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
22/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci 11.05.1966
23/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní 01.05.1966
24/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave 01.05.1966