Čiastka č. 48/1966 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1966 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
116/1966 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch. 01.01.1967
117/1966 Zb. Zákon o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti 01.01.1967
118/1966 Zb. Vládne nariadenie o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií 01.01.1967
119/1966 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy 01.01.1967