Čiastka č. 46/1966 Zb.

Vydaná dňa: 20.12.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o dokumentácii stavieb 01.01.1967
108/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o oprávnení na projektovú činnosť. 01.01.1967
109/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb. 20.12.1966
110/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl 01.01.1967
111/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) 01.01.1966