Čiastka č. 39/1966 Zb.

Vydaná dňa: 03.12.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
89/1966 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" 03.12.1966
90/1966 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl 03.12.1966
91/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru. 01.01.1967