Čiastka č. 1/1966 Zb.

Vydaná dňa: 25.01.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1966 Zb. Vyhláška vlády a Ústrednej rady odborov k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania 25.01.1966
2/1966 Zb. Vládna vyhláška o kultúrnych fondoch a koordinačnom výbore kultúrnych fondov 01.02.1966
3/1966 Zb. Vládna vyhláška o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom 01.02.1966
4/1966 Zb. Vládna vyhláška o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel 01.02.1966