Čiastka č. 61/1965 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
148/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Škodaexportu, podniku zahraničného obchodu 01.07.1966
149/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Investy, podniku zahraničného obchodu 01.07.1966
150/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Merkurie, podniku zahraničného obchodu 01.07.1966
151/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Exica, podniku zahraničného obchodu 01.07.1966
152/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 311/1953 Ú. l. (č. 358/1953 Ú. v.) o zriadení Technoexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz priemyslových celkov 01.01.1966
153/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Kovo, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod 01.01.1966
154/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 308/1953 Ú. l. (č. 353/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Motokov, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz vozidiel a výrobkov ľahkého kovopriemyslu na podnik pre zahraničný obchod 01.01.1966
155/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo výhláške ministra zahraničného obchodu č. 294/1953 Ú. l. (č. 342/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Centrotex, československej účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz textilného a koženého tovaru na podnik pre zahraničný obchod 01.01.1966
156/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva baníctva z 30. decembra 1965 o zmene a doplnení vyhlášky č. 143/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu 01.01.1966
157/1965 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb