Čiastka č. 42/1965 Zb.

Vydaná dňa: 23.09.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1965 Zb. Vládna vyhláška o plánovitom riadení národného hospodárstva 01.01.1966
91/1965 Zb. Vyhláška Štátnej mzdovej komisie o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva 01.01.1966
92/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov 01.01.1966
93/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky 01.01.1966
94/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku 01.01.1966
95/1965 Zb. Vyhláška Štátnej banky československej o úverovaní socialistických organizácií a o úrokoch 01.01.1966
96/1965 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší obvodný národný výbor v kraji ako stavebný úrad 01.06.1965