Čiastka č. 69/1964 Zb.

Vydaná dňa: 12.08.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
163/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
164/1964 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 20. výročiu Slovenského národného povstania 12.08.1964
165/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov 01.10.1964
166/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pedagogických fakultách 01.09.1964