Vyhláška č. 164/1964 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 20. výročiu Slovenského národného povstania

Čiastka 69/1964
Platnosť od 12.08.1964 do29.09.2000
Účinnosť od 12.08.1964 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

164

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 30. júla 1964

o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 20. výročiu Slovenského národného povstania

Minister financií vyhlasuje podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K oslavám 20. výročia Slovenského národného povstania usporiadaným v roku 1964 sa vydávajú pamätné strieborné desaťkorunáčky.

(2) Pamätné strieborné desaťkorunáčky sa razia zo zmesi o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha desaťkorunáčky je 12 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v čistote striebra 5/1000. Priemer desaťkorunáčky je 30 mm a jej hrana je hladká s nápisom „SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE“, ktorý je vyhotovený vlisom.

(3) Na líci pamätnej striebornej desaťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním skratka mena autora Adolfa Havelku „A. H.“ a okolo neho v polkruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube sú znázornené tri ruky so symbolmi priemyslu, poľnohospodárstva a pracujúcej inteligencie - ozubeného kolesa, obilného klasu a logaritmického pravítka s kružidlom, doplnenými lipovou ratolesťou so stuhou. Vpravo hore je označenie hodnoty mince „10“, vľavo dole na stuhe letopočet „1944-1964“, vpravo dole tak isto na stuhe skratka Slovenského národného povstania „SNP“ a pod ňou meno autora „KOLÁŘSKÝ“.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dvořák v. r.