Uznesenie č. 163/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 69/1964
Platnosť od 12.08.1964

163

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 24. júna 1964

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 17. júna 1964 č. 112 Zb., ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 17. júna 1964 č. 113 Zb. o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť.

Lastovička v. r.