Čiastka č. 61/1964 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi štátneho obchodu 01.07.1964
139/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi podnikmi štátneho obchodu Zelenina a na priemyslové spracovanie 01.07.1964
140/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch 01.07.1964
141/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení povinného poistenia jednotných roľníckych družstiev 30.06.1964