Čiastka č. 39/1962 Zb.

Vydaná dňa: 01.08.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o inzercii v tlači 01.10.1962
74/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o zákaze odstrelu jarabíc v roku 1962 a 1963 01.08.1962
75/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách 01.08.1962