Čiastka č. 71/1961 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
150/1961 Zb. Zákon o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania 01.02.1962
151/1961 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora o registri trestov 01.01.1962
152/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác 01.12.1961
153/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene šírky ochranného pásma elektrického vedenia vysokého napätia 01.01.1962