Čiastka č. 24/1961 Zb.

Vydaná dňa: 23.06.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom. 08.07.1961
53/1961 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 9. Februára 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 01.06.1961
54/1961 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 01.06.1961
55/1961 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 02.05.1961