Vyhláška č. 53/1961 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 9. Februára 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 24/1961
Platnosť od 23.06.1961
Účinnosť od 01.06.1961

OBSAH

53

VYHLÁŠKA

Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave

Z 9. Februára 1961,

Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady mestské národné výbory:

Frýdlant nad Ostravicou - okres Frýdek-Místek

Příbor - okres Nový Jičín

Studénka - okres Nový jičín

Budišov nad Budišovkou - okres Opava.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1961.


Tajomník: Kempa v. r.

Predseda: Mušal v. r.