Vyhláška č. 55/1961 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 24/1961
Platnosť od 23.06.1961
Účinnosť od 02.05.1961

OBSAH

55

VYHLÁŠKA

Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne

Z 2. mája 1961,

Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady miestne národné výbory:

Vranov nad Dyjou - okres Znojmo

Jevišovice - okres Znojmo

Hrušovany nad Jevišovkou - okres Znojmo

Miroslav - okres Znojmo

Pohořelice - okres Břeclav

Třešť - ( Mest NV ) - okres Jihlava


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. májom 1961.


Tajomník: Růža v. r.

Predseda: Novák v. r.