Čiastka č. 12/1961 Zb.

Vydaná dňa: 22.03.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb. 01.01.1961
26/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov 22.03.1961
27/1961 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa 08.03.1961