Čiastka č. 37/1959 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1959 Zb. Zákon o Zbierke zákonov a Úradnom liste 01.01.1960
78/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti 30.12.1959
79/1959 Zb. Zákon o zrušení dane z predstavení 01.01.1960
80/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich 30.12.1959