Čiastka č. 19/1959 Zb.

Vydaná dňa: 22.07.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1959 Zb. Zákon o Štátnej plánovacej komisii 22.07.1959
42/1959 Zb. Zákon o dokumentácii stavieb 01.08.1959
43/1959 Zb. Vládne nariadenie o Správe štátnych hmotných rezerv 01.07.1959
44/1959 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie 22.07.1959
45/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie 22.07.1959