Čiastka č. 9/1958 Zb.

Vydaná dňa: 15.05.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hraničných splnomocnencoch so Záverečným protokolom 30.05.1958
24/1958 Zb. Vyhláška o Konzulárnej zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou 30.05.1958
25/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch 30.05.1958
26/1958 Zb. Vyhláška o Protokole o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom 30.05.1958