Čiastka č. 35/1958 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/1958 Zb. Zákon o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora. 01.01.1959
84/1958 Zb. Zákon o územnom plánovaní 01.01.1959
85/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú niektoré ľudové súdy a vymedzuje ich pôsobnosť 01.01.1959
86/1958 Zb. Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu ktorou sa určujú orgáný ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice 01.01.1959